NederlandsDeutschFrançaisHomeSite SharingRiss vzwLinksContact
 
 
   
     
Inleiding  
Nationale Regelgeving  
   
   
   
 

Artikel 25 paragraaf 1 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt dat een operator alles in het werk stelt om in de mate van het mogelijke zijn antennes op reeds bestaande steunen te bevestigen, zoals daken van gebouwen, pylonen, gevels zonder dat deze ljst beperkend is.

Het wettelijk kader voor deze consultatieplicht is in uitvoering van artikel 26 van dezelfde telecomwet.  Dit artikel  bepaalt dat elke operator minstens een maand voor hij bij de bevoegde overheid een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indient voor een bepaalde antennesite of voor een deel van een site, de overige operatoren hiervan op de hoogte. Zij beschikken dan over een omaand om de eerste operator om gedeeld sitegebruik te verzoeken.  

De manier van vergoeding voor gedeeld sitegebruik wordt gedetailleerd in paragraaf 4, 5 en 6 van Artikel 25 van de Telecomwet.

 
    (c) RISS vzw - asblSitemapDisclaimercreated by eMit.bevision*R