NederlandsDeutschFrançaisHomeSite SharingRiss vzwLinksContact
 
 
   
     
   

De vzw RISS heeft tot tot doel het beheer  en up-to-date houden van een databank van antennesites en verwerking van de gegevens van alle operatoren aangaande hun site in deze databank, in uitvoering van artikel 27 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de praktische realisatie van de artikelen 25 en 26 van de Wet te ondersteunen en aan te moedigen. ten behoeve van de leden van de vereniging en met het oog op het gedeeld gebruik van deze antennesites. 

Dit doel past in een breder kader van verplichting van gedeeld gebruik van antennesites.

Toegang voor leden naar standaarddocumenten en werkgroep activiteiten via deze link

 
    (c) RISS vzw - asblSitemapDisclaimercreated by eMit.bevision*R