NederlandsDeutschFrançaisHomeSite SharingRiss vzwLinksContact
 
 
   
     
Inleiding  
Nationale Regelgeving  
   
   
   
 

Sitesharing betekent het gedeeld gebruik van antennesites.
Een operator zal steeds verkiezen om zijn antennes op bestaande steunen te bevestigen.

Om te voorkomen dat er meer antennesites worden gebouwd dan noodzakelijk, bestaat er een consultatieplicht tussen de operatoren om gecoördineerd te werk te gaan bij de uitbouw van eenieders radiocommunicatienet.  Naar aanleiding van deze consultatie kunnen één of meerdere operatoren beslissen om éénzelfde antennesite te delen. Het delen van een site gebeurt op een redelijke en niet-discriminerende wijze. 

 
    (c) RISS vzw - asblSitemapDisclaimercreated by eMit.bevision*R