NederlandsDeutschFrançaisHomeSite SharingRiss vzwLinksContact
 
 
   
     
Doel & Structuur  
Leden  
   
   
   
 

Er zijn twee categorieën van leden; de "vaste leden" enerzijds en de "toegetreden leden" anderzijds.
De categorie van de vaste leden wordt ingedeeld in twee subcategorieën, de beherende vaste leden en de gewone vaste leden.

De beherende vaste leden zijn de operatoren die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • zij worden gekwalificeerd als ‘operatoren’ zoals gedefinieerd in de Wet en komen in aanmerking voor gedeeld gebruik van antennesites; en
  • beschikken over minimum 1500 eigen antennesites.  Een eigen antennesite wordt, voor de toepassing van de statuten, gedefinieerd als een antennesite (terrein of andere locatie) met werkende installaties waarvan de operator eigenaar is of waaromtrent hij een huurovereenkomst heeft gesloten met een derde partij (hierna: de Antennesite); en
  • aangegeven hebben dat zij wensen te genieten van de rechten en bereid zijn de plichten te dragen die volgens deze statuten verbonden zijn aan het lidmaatschap van een beherend vast lid.  Deze voorwaarde geldt niet voor de stichtende beherende vaste leden.

De gewone vaste leden zijn de operatoren die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • zij worden gekwalificeerd als ‘operatoren’ zoals gedefinieerd in de Wet en komen in aanmerking voor gedeeld gebruik van antennesites; en
  • aangegeven hebben dat zij wensen te genieten van de rechten en bereid zijn de plichten te dragen die volgens de statuten verbonden zijn aan het lidmaatschap van een gewoon vast lid.

 

Toegetreden leden

De toegetreden leden zijn de leden die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • zij worden gekwalificeerd als ‘operatoren’ zoals gedefinieerd in de Wet en komen in aanmerking voor gedeeld gebruik van antennesites ofwel worden zij gekwalificeerd als exploitanten van een antennepark op het Belgisch grondgebied die echter geen ‘operatoren’ zijn in de zin de Wet, voor zover de Koning het in het artikel 28 van de Wet bedoelde KB heeft aangenomen; en
aangegeven hebben dat zij wensen te genieten van de rechten en bereid zijn de plichten te dragen die volgens de statuten verbonden zijn aan het lidmaatschap van een toegetreden lid. 
    (c) RISS vzw - asblSitemapDisclaimercreated by eMit.bevision*R